2950 Grumant, mining site

Grumant, mining site
Categories
Svalbard, Longyearbyen, Travel, Buildings, Landscape, Outdoors, Culture, Icons, Seasons, Summer, Spring, Nature lover, Epic seeker , Heritage explorer
File size
8,11 MB
Dimensions
3543×2362
ID
2950
Photo
Marcela Cardenas
License
Unrestricted
Date
1313704800
File type
Image (jpg)
Description
Grumant, nedlagt gruveby, Isfjorden, landskap, tundra, fjell, bygninger, vegetasjon, kulturminner, fredete bygninger, sommer, kulturhistorie, geologi, hav, fjord, sommer, fuglefjell Grumant, abandoned mining town, Fjord, landscape, tundra, mountains, buildings, vegetation, cultural heritage, listed buildings, summer, cultural history, geology, ocean, sea, summer, nesting Grumant, verlassenen Minenstadt, Fjord, Landschaft, Tundra, Berge, Gebäude, Vegetation, kulturelles Erbe, denkmalgeschützten Gebäuden, Sommer, Kulturgeschichte, Geologie, Meer, Meer, Sommer, nisten 
Article text
  • Link
  • Green: Unrestricted
  • Yellow: Some restrictions
  • Red: Only for owner