8886 Jekta Brødrene

Categories
Vesterålen, Hadsel, Travel, Landscape, Business, Cultural life, Transportation, Culture, People, Seasons, Winter, Autumn, Spring, Toolboxes, Nordland toolbox, Culture specialist
File size
1,46 MB
Dimensions
1661×2500
ID
8886
Photo
Bjørn Eide
License
Unrestricted
Date
2014-05-30
File type
Image (jpg)
Description
Tradisjonsbåt, kystkultur, jekt, jektefart, Nordlandsjekt, Gå i fotsporene til, Bevare / verne / bevare gjennom bruk, Bærekraftig / ansvarlighet, Fortid / historie, Lokal forankring, Tradisjoner, Kunnskap som skal brukes til et formål / dele videre / sørge for at kunnskapen går i arv, Revitalisere, Perspektiv / de lange linjene, Historiefortelling / formidling, Lokal kunnskap, Innsikt, Møte med håndverkere, Videreføre kulturarv, Forstå gjennom å gjøre 
Article text
  • Link
  • Green: Unrestricted
  • Yellow: Some restrictions
  • Red: Only for owner