8888 Jekta Brødrene

Jekta Brødrene
Categories
Vesterålen, Hadsel, Travel, Landscape, Business, Cultural life, Transportation, Outdoors, People, Seasons, Winter, Autumn, Spring, Toolboxes, Nordland toolbox, Nature lover
File size
1,41 MB
Dimensions
2500×1661
ID
8888
Photo
Bjørn Eide
License
Unrestricted
Date
1401400800
File type
Image (jpg)
Description
Tradisjonsbåt, kystkultur, jekt, jektefart, Nordlandsjekt, Gå i fotsporene til, Bevare / verne / bevare gjennom bruk, Bærekraftig / ansvarlighet, Fortid / historie, Lokal forankring, Tradisjoner, Kunnskap som skal brukes til et formål / dele videre / sørge for at kunnskapen går i arv, Revitalisere, Perspektiv / de lange linjene, Historiefortelling / formidling, Lokal kunnskap, Innsikt, Møte med håndverkere, Videreføre kulturarv, Forstå gjennom å gjøre 
Article text
  • Link
  • Green: Unrestricted
  • Yellow: Some restrictions
  • Red: Only for owner